Aktivity UKT

Aktivity UKT

Spoločný rozvojový projekt vysokých škôl

Projekt Univerzitný klaster Trnava vypracovali v spolupráci projektové tímy UCM v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave.

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 1: Integrácia vysokých škôl

Kontaktné údaje hlavného riešiteľa projektu:
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Pracovné zaradenie: rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, koordinátor projektu
E-mailová adresa: roman.bocajohn(at)doeucm.sk

Zoznam verejných vysokých škôl zapojených do projektu:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)
Trnavská univerzita v Trnave (TRUNI)

Do riešenia projektu boli prizvané subjekty:
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (MTF)
Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
Mesto Trnava

viac informácií

Spoločné testovanie a očkovanie

Testovanie

Vláda SR prijala 17. 1 2021 uznesenie, v ktorom podmienila viacero aktivít, medzi nimi aj cestu do práce a späť, absolvovaním testu na ochorenie Covid 19 a preukázaním sa certifikátom o jeho negatívnom výsledku.

V záujme splnenia tejto podmienky, konzultovalo vedenie UCM v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave s kompetentnými orgánmi mesta Trnave možnosť zriadiť v Trnave odberové miesto, na ktorom by sa mohli uskutočniť v dňoch 23. 1. 2021, 30.1.2021, 6.2.2021 a 13.2.2021 testovanie zamestnancov univerzít spolu s ich rodinnými príslušníkmi.

Mesto Trnava dodalo časť ochranných materiálov/odevov, 2 zdravotníkov, 2 administratívnych pracovníkov, dezinfekčné prostriedky, poskytlo ďalšiu organizačnú a technickú pomoc. Univerzity poskytli, priestory, časť materiálneho vybavenia a zamestnancov a študentov pre organizačné a administratívne zabezpečenie testovania.

Počas štyroch spoločne organizovaných testovaní na pôde univerzít- v kine OKO (UCM) a vo foyer TRUNI bolo vykonaných viac ako 3 700 testovaní zamestnancov a rodinných príslušníkov zamestnancov UCM a TRUNI.

Očkovanie zamestnancov a študentov univerzít

UCM v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, s cieľom zjednodušenia prístupu k očkovaniu, organizovala v dňoch 19.9.2021 – 23.9.2021 a 21.10.2021 očkovanie študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Na výber boli dvojdávková vakcína Pfizer alebo jednodávková vakcína Janssen (podľa výberu) bez potreby registrácie.

viac informácií

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici