„Jedinečné spojenie univerzít v Trnave a trnavského regiónu.“

Aktuality

27. november 2023

Mesto Trnava - Trnava zriaďuje nové podporné centrum pre cudzincov v našom meste

Mesto Trnava sa snaží posilniť inkluzívne a multikultúrne spoločenstvo prostredníctvom otvorenia nového centra ConnecTT.
Tento priestor bude slúžiť ako most pre lepšie porozumenie, spoluprácu a rešpekt, zameriavajúc sa na pomoc cudzincom, ktorí sa usadili v Trnave. Centrum Co...

Čítať viac

23. november 2023

UCM - Témou konferencie Educom 2023 bude vzdelávanie

Odborníci budú už 7. decembra diskutovať o aktuálnych trendoch psychosociálnej podpory v edukácii a tiež o príprave na aktívne starnutie v procese inkluzívneho vzdelávania.

Čítať viac

21. november 2023

Krajský pamiatkový úrad Trnava organizuje pravidelný odborný seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Vo štvrtok 14. decembra 2023 organizuje Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava v poradí už 28. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja.

Seminár sa bude konať na trnavskej radnici v zasadačke mestského zastupiteľstva.

Čítať viac

21. november 2023

TTSK - Župa ocenila dvadsiatku výnimočných študentov stredných škôl

Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva vybral a odmenil dvadsať študentov stredných škôl za ich mimoriadny úspech vo vedomostných olympiádach a športových súťažiach. Župné štipendium vo výške 500 eur si študenti prevzali v priestoroch záhr...

Čítať viac

17. november 2023

TTSK - Cenu slobody Antona Srholca získalo 5 významných osobností

Trnavský samosprávny kraj už po piatykrát udelil prestížnu Cenu slobody Antona Srholca. Ocenení za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti boli František Mikloško, František Guldan,...

Čítať viac

16. november 2023

UCM - Otvorenie permanentnej výstavy ARphymedes v Centre vedy Aurelium

V rámci Týždňa vedy a techniky prebehlo 8. novembra 2023 v Centre vedy - Aurelium oficiálne otvorenie permanentnej výstavy ARphymedes a ARphymedes plus.

Čítať viac

16. november 2023

TTSK - V Divadle Jána Palárika v Trnave sa uskutoční benefičná aukcia obrazov na pomoc ľuďom v núdzi

Vo štvrtok 23. novembra o 17:00 hodine sa v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave uskutoční dražba darovaných umeleckých diel významných výtvarníkov. Výťažok z benefičnej aukcie, nad ktorou prevzal záštitu trnavský župan Jozef Viskupič, pôjde na dostavbu zariadenia pod...

Čítať viac

13. november 2023

TRUNI - Chválou v meste treba zahrnúť zakladateľov knižníc

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity bola oficiálne založená pred tromi desaťročiami. Stalo sa tak 9. novembra 1993. V nedávnom vydaní nového univerzitného časopisu sa súčasná knižnica vrátila k svojej predchodkyni.

Ako informuje riaditeľka univerzitnej knižnice Zuzan...

Čítať viac

13. november 2023

STU - Profesorku Sternovú ocenili za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pôsobia dve z ôsmich výnimočných osobností vedy a techniky, ocenených na záver 20. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023. Cenu za celoživotné zásluhy si prevzala profesorka Zuzana Sternová.

Čítať viac

7. november 2023

STU - Študenti-športovci STU uspeli na Svetových medziuniverzitných športových majstrovstvách

Výprava Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa vrátila zo Svetových medziuniverzitných športových majstrovstiev (WIUC) v Paríži spokojná. V konkurencii 75 univerzít zaznamenala najviac úspešných umiestnení zo všetkých doterajších ročníkov podujatia.

Čítať viac

O projekte "Univerzitný klaster"

Univerzitný klaster Trnava (UKT)

vznikol na podporu intenzívnejšej spolupráce trnavských univerzít so sídlom v meste Trnava a samosprávy s cieľom rozvíjať a napredovať v kvalite vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej oblasti, materiálno-technického zabezpečenia, priestorového vybavenia, personálneho zabezpečenia a pod a celkového rozvoja a podpory vzdelanostnej úrovne regiónu.

Videá

UCM NIGHT RUN 2023
Konzorcium TRUNI s UCM

Trnavská univerzita spolu s UCM by sa mohli stať členmi konzorcia. Spoluprácou by chceli predovšetkým zjednodušiť život študentov. Do budúcnosti nevylučujú ani spojenie univerzít.

Mám Trnavu rád s Katarínou Slobodovou Novákovou

2. 10. 2022

Otvorenie akademického roka 2022/23 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

30. 09. 2022

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici