Video a audio galéria

Video a audio galéria

Youtube Kanál UCM
sledujte najnovšie príspevky zo života Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Youtube Kanál TRUNI

sledujte najnovšie príspevky zo života Trnavskej univerzity v Trnave


 

Viac ako tridsať detí absolvovalo Detskú univerzitu. Vyskúšali si, aké je to študovať na UCM a TRUNI
Cieľom projektu bolo priblížiť akademické prostredie, ale predovšetkým prebudiť u detí záujem o štúdium, poznávanie a vytvoriť im nové zážitky.
Diskusia k otvoreniu Kreatívneho centra Skladová
Počas otváracieho dňa Kreatívneho centra Skladová sa konala zaujímavá diskusia rektorov, ktorí rovnako ako UCM zriadili na svojich inštitúciách kreatívne centrá a plánujú užšie spolupracovať.
UCM NIGHT RUN 2023
Tradičný UCM Night Run sa v tomto roku opäť vrátil do Trnavy.
Konzorcium TRUNI s UCM
Trnavská univerzita spolu s UCM by sa mohli stať členmi konzorcia. Spoluprácou by chceli predovšetkým zjednodušiť život študentov. Do budúcnosti nevylučujú ani spojenie univerzít.
Mám Trnavu rád s Katarínou Slobodovou Novákovou
Katarína Slobodová Nováková je vedkyňa, pedagogička, etnologička a zároveň novo menovaná rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda.
Otvorenie akademického roka 2022/23 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. 09. 2022
Trnavská univerzita zverejnila videodokument o svojej 30-ročnej histórii
29. 9. 2022
Mám Trnavu rád s Katarínou Stachovou
27. 3. 2022
O možnostiach štúdia na Filozofickej fakulte UCM v Rannej šou Trnavského rádia
8. 3. 2022
Znížia sa dotácie pre vysoké školy?
2. 11. 2021
Doktorand Ing. Tamás Darázs (FMK UCM) v Trnavskom rádiu
12. 10. 2021

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici