Asociácia európskych univerzít, EUA

Asociácia európskych univerzít, EUA

Európska asociácia univerzít (EUA) zastupuje viac ako 850 univerzít a národných rektorských konferencií v 49 európskych krajinách. EUA zohráva kľúčovú úlohu v bolonskom procese a pri ovplyvňovaní politík EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií. Prostredníctvom neustálej interakcie s radom iných európskych a medzinárodných organizácií, EUA zaisťuje, že nezávislý hlas európskych univerzít je vypočutý.

EUA poskytuje svojim členom bezkonkurenčné príležitosti na zdieľanie osvedčených postupov účasťou na projektoch, podujatiach a iných aktivitách vzájomného vzdelávania zahŕňajúcich širokú škálu univerzít. Asociácia tiež poskytuje členom jedinečné príležitosti na formovanie európskych politík a iniciatív ovplyvňujúcich vysokoškolské vzdelávanie a výskum. 

UCM v Trnave, Trnavská univerzita v Trnave a Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave  sú členmi EUA.

Viac: https://eua.eu/

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici