Asociácia európskych univerzít, EUA

Asociácia európskych univerzít, EUA

Európska asociácia univerzít (EUA) zastupuje viac ako 850 univerzít a národných rektorských konferencií v 49 európskych krajinách. EUA zohráva kľúčovú úlohu v bolonskom procese a pri ovplyvňovaní politík EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií. Prostredníctvom neustálej interakcie s radom iných európskych a medzinárodných organizácií, EUA zaisťuje, že nezávislý hlas európskych univerzít je vypočutý.

EUA poskytuje svojim členom bezkonkurenčné príležitosti na zdieľanie osvedčených postupov účasťou na projektoch, podujatiach a iných aktivitách vzájomného vzdelávania zahŕňajúcich širokú škálu univerzít. Asociácia tiež poskytuje členom jedinečné príležitosti na formovanie európskych politík a iniciatív ovplyvňujúcich vysokoškolské vzdelávanie a výskum. 

UCM v Trnave, Trnavská univerzita v Trnave a Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave  sú členmi EUA.

Viac: https://eua.eu/

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici