Kontakt

Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestia J. Herdu 2
917 01  Trnava
https://www.ucm.sk/sk/

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43  Trnava
https://www.truni.sk/

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Jána Bottu 2781/25
917 24  Trnava
https://www.mtf.stuba.sk/

Univerzitné mesto Trnava
Starohájska 10
917 01  Trnava
https://www.trnava.sk/sk

Trnavský samosprávny kraj
Hlavná 1
917 71  Trnava
https://trnava-vuc.sk/

Administrátori

Ing. Jana Štefánková, Ph.D. (UCM)
jana.stefankovajohn(at)doeucm.sk

Mgr. Matej Lackovič, MBA (UCM)

matej.lackovicjohn(at)doeucm.sk


Aktualizácia informácií stránky: Oddelenie kvality UCM a Centrum informačno-komunikačných technológií UCM.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici