Kontakt

Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestia J. Herdu 2
917 01  Trnava
https://www.ucm.sk/sk/

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43  Trnava
https://www.truni.sk/

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Jána Bottu 2781/25
917 24  Trnava
https://www.mtf.stuba.sk/

Univerzitné mesto Trnava
Starohájska 10
917 01  Trnava
https://www.trnava.sk/sk

Trnavský samosprávny kraj
Hlavná 1
917 71  Trnava
https://trnava-vuc.sk/

Administrátori

Ing. Jana Štefánková, PhD.
jana.stefankovajohn(at)doeucm.sk

Mgr. Matej Lackovič, MBA
matej.lackovicjohn(at)doeucm.sk

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici