Spoločné projekty

Spoločné projekty

Spoločné projekty APVV medzi UCM a TU

APVV – FF UCM žiadateľ, spoluriešiteľ TU, Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia) – vedúci projektu: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

APVV- FF UCM spoluriešiteľ – doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD, žiadateľ TU - Kognitívne prehodnotenie krásy: zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania

APVV-FPV UCM – žiadateľ – prof. RNDr. Ján Titiš, PhD., spoluriešiteľ TU – Magnetoaktivita netradičných koordinačných zlúčenín

APVV-FPV UCM – žiadateľ – doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., spoluriešiteľ TU - Biouhlie na báze čistiarenských kalov a odpadovej biomasy pre udržateľné poľnohospodárstvo a zelené technológie, APVV-21-0026.

Projekty APVV, VEGA a KEGA

pripravujeme...

Iné projekty

pripravujeme...

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (zdroj: MŠVVŠ SR)

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti nájdete → TU.

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici