Mesto Trnava - Back2Life centrum v Trnave funguje úspešne už dva roky

Novinky a aktuálne informácie

9. október 2023

Mesto Trnava - Back2Life centrum v Trnave funguje úspešne už dva roky

Re-use centrum Back2Life funguje v Trnave úspešne už dva roky. Spoločnosť FCC Trnava otvorila v spolupráci s mestom Trnava prvé Re-use centrum na Slovensku v júni 2021 s príznačným názvom Back2Life (Späť do života).

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici