Krajský pamiatkový úrad Trnava organizuje pravidelný odborný seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Novinky a aktuálne informácie

21. november 2023

Krajský pamiatkový úrad Trnava organizuje pravidelný odborný seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Vo štvrtok 14. decembra 2023 organizuje Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava v poradí už 28. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja.

Seminár sa bude konať na trnavskej radnici v zasadačke mestského zastupiteľstva.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici