Mesto Trnava - Trnava zriaďuje nové podporné centrum pre cudzincov v našom meste

Novinky a aktuálne informácie

27. november 2023

Mesto Trnava - Trnava zriaďuje nové podporné centrum pre cudzincov v našom meste

Mesto Trnava sa snaží posilniť inkluzívne a multikultúrne spoločenstvo prostredníctvom otvorenia nového centra ConnecTT.
Tento priestor bude slúžiť ako most pre lepšie porozumenie, spoluprácu a rešpekt, zameriavajúc sa na pomoc cudzincom, ktorí sa usadili v Trnave. Centrum ConnecTT má za cieľ poskytnúť týmto ľuďom prístup k rôznym formám podpory, ako sú odborné konzultácie, vzdelávanie a iné služby, čím im uľahčí integráciu do miestnej komunity a umožní im stať sa aktívnymi členmi spoločnosti.

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici