TRUNI - Chválou v meste treba zahrnúť zakladateľov knižníc

Novinky a aktuálne informácie

13. november 2023

TRUNI - Chválou v meste treba zahrnúť zakladateľov knižníc

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity bola oficiálne založená pred tromi desaťročiami. Stalo sa tak 9. novembra 1993. V nedávnom vydaní nového univerzitného časopisu sa súčasná knižnica vrátila k svojej predchodkyni.

Ako informuje riaditeľka univerzitnej knižnice Zuzana Martinkovičová, "27. marca 1619 položil kardinál Peter Pázmaň základy domu bibliotéky a kníhtlačiarne v Trnave. Po založení univerzity v roku 1635 bola knižnica Spoločnosti Ježišovej premiestnená do novopostavených budov, kde sa okrem kníh nachádzala aj izba prefekta knižnice a miestnosť pre čitateľov a bádateľov."

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici