Mesto Trnava - Podporné centrum ConnecTT je otvorené pre cudzincov žijúcich v Trnave

Novinky a aktuálne informácie

16. január 2024

Mesto Trnava - Podporné centrum ConnecTT je otvorené pre cudzincov žijúcich v Trnave

Mesto Trnava otvorilo v decembri minulého roka centrum ConnecTT na Františkánskej 3, ktoré je určené pre cudzincov žijúcich v našom meste. Trnavská samospráva chce prostredníctvom neho posilniť inkluzívne a multikultúrne spoločenstvo a pomáhať lepšej integrácií ľudí z iných krajín.

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici