TTSK - Združenie Samosprávne kraje Slovenska podporuje inovácie v regiónoch

Novinky a aktuálne informácie

22. február 2024

TTSK - Združenie Samosprávne kraje Slovenska podporuje inovácie v regiónoch

Združenie samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci s Výskumnou a inovačnou autoritou úradu podpredsedu vlády SR (VAIA) zorganizovali v stredu 21. februára v priestoroch Elektrárne Piešťany 1. ročník konferencie „INOVUJME REGIÓNY – objavte potenciál krajov“. Zástupcovia miestnej, regionálnej a štátnej správy, predstavitelia krajských inovačných centier a úspešní startupisti diskutovali o dôležitosti podpory inovácií na Slovensku.

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici