UCM- UCM je na 2. mieste v hodnotení Nature Index

Novinky a aktuálne informácie

4. marec 2024

UCM- UCM je na 2. mieste v hodnotení Nature Index

UCM sa úspešne podieľa na svetovom vedeckom výskume. Umiestnila sa na 2. mieste z 10 hodnotených univerzít v SR a na 1 642. mieste z 4 893 akademických inštitúcií vo svete. V rámci celého Slovenska je to 3. umiestnenie zo všetkých inštitúcií, vrátane SAV.
Nature Index je otvorená databáza autorských afiliácií a inštitucionálnych vzťahov. Index sleduje príspevky k výskumným článkom uverejneným vo vysokokvalitných prírodovedných a zdravotníckych časopisoch, ktoré na základe reputácie vyberá nezávislá skupina výskumníkov.

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici