UCM - Prečo veda potrebuje ženy?

Novinky a aktuálne informácie

11. marec 2024

UCM - Prečo veda potrebuje ženy?

Medzinárodný deň žien si pripomíname každý rok 8. marca. Univerzita je miestom, kde sa stretáva odbornosť a chuť objavovať, a v tomto kontexte je dôležité pripomenúť si prínosy žien na všetkých úrovniach univerzitnej komunity - od pedagogičiek cez výskumníčky až po pomocný personál. Vďaka im patrí všetkým! Avšak v rámci vedeckého vývoja majú silné zastúpenie aj ženské osobností aj na UCM. Snažíme sa zvýšiť viditeľnosť ich úspechov pre inšpiráciu ďalších, zdôrazňujeme naše hodnoty vyjadrujúce právo každého na rovnaké príležitosti aj rovnaké ocenenie kvalitných výkonov. Zdolanie stereotypov a predsudkov nie je ľahké ani rýchle. Vyžaduje otvorenú myseľ, mnoho odvahy, trpezlivosti a argumentov. Preto sme sa opýtali žien z UCM, prečo, podľa nich, veda potrebuje ženy?

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici