UCM - Doktorandka z FPV skúma, ako vplýva tabak na zdravie ústnej dutiny našich študentov

Novinky a aktuálne informácie

10. apríl 2024

UCM - Doktorandka z FPV skúma, ako vplýva tabak na zdravie ústnej dutiny našich študentov

Doktorandka na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave  Renáta Kozáčiková sa vo svojej dizertačnej práci venuje výskumu orálneho mikrobiómu u fajčiarov a nefajčiarov.
Výskum realizuje v spolupráci s talianskym vedeckým centrom. Vďaka memorandu o spolupráci môžu do zahraničia vycestovať aj iní záujemcovia.

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici