Mesto Trnava - Vytvorte s kolegami tím a zaregistrujte sa do aktuálneho ročníka súťaže Do práce na bicykli 2024

Novinky a aktuálne informácie

3. máj 2024

Mesto Trnava - Vytvorte s kolegami tím a zaregistrujte sa do aktuálneho ročníka súťaže Do práce na bicykli 2024

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, a tiež skupinám študentov, ktorí sa zaregistrujú do súťaže v termíne od 1. apríla do 7. júna 2024, a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2024 dochádzať do práce alebo do školy na bicykli.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici