Mesto Trnava - Zariadenie pre seniorov v Trnave organizuje konferenciu na tému aktívneho starnutia

Novinky a aktuálne informácie

16. máj 2024

Mesto Trnava - Zariadenie pre seniorov v Trnave organizuje konferenciu na tému aktívneho starnutia

Zariadenie pre seniorov v Trnave a Občianske združenie Lúč šťastia spolu s Mestom Trnava vás pozývajú na 1. ročník Konferencie aktívneho starnutia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 30. mája 2024 od 9.00 h na trnavskej radnici na Hlavnej 1. Náplňou konferencie budú odborné prednášky, workshopy a diskusie zamerané na to, ako byť aktívny aj vo vyššom veku. 

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici