TRUNI - Zverejnenie výsledkov z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2024-2028

Novinky a aktuálne informácie

30. máj 2024

TRUNI - Zverejnenie výsledkov z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2024-2028

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods. 1 Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora zverejňuje výsledky z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie rokov 2024-2028, ktorá sa uskutočnila dňa 30. 5. 2024.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici