UCM - Spoločné stretnutie českého a slovenského rektorstva otvorilo dôležité témy vysokého školstva

Novinky a aktuálne informácie

10. jún 2024

UCM - Spoločné stretnutie českého a slovenského rektorstva otvorilo dôležité témy vysokého školstva

V dňoch 6.6. – 7.6.2024 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo spoločné rokovanie Českej konferencie rektorov (ČKR) a Slovenskej rektorskej konferencie (SRK).

Okrem predstaviteľov Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie sa slávnostnej časti podujatia zúčastnili aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker a veľvyslanec Českej republiky na Slovensku JE Rudolf Jindrák. Na pracovnej časti zasadnutia sa zúčastnil ako hosť štátny tajomník ministerstva školstva Robert Zsembera. Českú konferenciu rektorov viedla Milena Králíčková, predsedníčka a rektorka Karlovej univerzity. Spoločnému zasadnutiu predsedal prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hostiteľkou zasadnutia bola rektorka našej univerzity – Katarína Slobodová Nováková.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici