UCM - Na UCM sa zlepšuje povedomie o právach na rovnosť podmienok a príležitostí

Novinky a aktuálne informácie

13. jún 2024

UCM - Na UCM sa zlepšuje povedomie o právach na rovnosť podmienok a príležitostí

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 5. – 19. februára 2024 realizovala už druhý prieskum o rovnosti podmienok a príležitostí na univerzite.

Dotazník bol distribuovaný formou e-mailu s 21 otázkami a vyplnilo ho celkovo 990 osôb, z toho 768 (14 %)  študentov/študentiek a 206 (42 %) zamestnancov/zamestnankýň.
 Výsledky prieskumu ukázali, že na UCM silnie povedomie o právach každého na rovnaké podmienky štúdia či práce. Pojem „rodová (ne)rovnosť“ pozná viac ako 98 % dopytovaných osôb a 48 % vie, na koho sa  má v prípade problému či udalosti v tejto veci obrátiť (v roku 2022 to bolo len 30 %).

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici