STU - Jedinečná dátová sieť SANET má 30 rokov

Novinky a aktuálne informácie

13. september 2022

STU - Jedinečná dátová sieť SANET má 30 rokov

Slovenská akademická dátová sieť SANET má 30 rokov. Pri príležitosti okrúhleho výročia sa z iniciatívy predstavenstva Združenia SANET v utorok 13. septembra stretli predstavitelia akademickej obce a spolupracujúcich organizácií spolu s pamätníkmi.

STU zohrávala a zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní siete a na jej pôde sa nachádza hlavný uzol siete a dohliadacie centrum.

Okrúhle 30. výročie založenia oslávila Slovenská akademická dátová sieť SANET na slávnostnom valnom zhromaždení za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, univerzít, pamätníkov a spolupracujúcich organizácií.  

Za uplynulé tri desaťročia sa podarilo vytvoriť jedinečnú optickú infraštruktúru s vlastnými aj prenajatými optickými trasami s nasadením najnovších sieťových technológií. Do siete sú pripojené všetky univerzity, pracoviská SAV, viaceré výskumné pracoviská, knižnice, univerzitné nemocnice, vybrané štátne inštitúcie a mestá, a v rámci projektu „SANET do škôl“ aj vyše 500 základných a stredných škôl.

Pokračovanie článku

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (zdroj: MŠVVŠ SR)

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti nájdete → TU.

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici