STU - Jedinečná dátová sieť SANET má 30 rokov

Novinky a aktuálne informácie

13. september 2022

STU - Jedinečná dátová sieť SANET má 30 rokov

Slovenská akademická dátová sieť SANET má 30 rokov. Pri príležitosti okrúhleho výročia sa z iniciatívy predstavenstva Združenia SANET v utorok 13. septembra stretli predstavitelia akademickej obce a spolupracujúcich organizácií spolu s pamätníkmi.

STU zohrávala a zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní siete a na jej pôde sa nachádza hlavný uzol siete a dohliadacie centrum.

Okrúhle 30. výročie založenia oslávila Slovenská akademická dátová sieť SANET na slávnostnom valnom zhromaždení za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, univerzít, pamätníkov a spolupracujúcich organizácií.  

Za uplynulé tri desaťročia sa podarilo vytvoriť jedinečnú optickú infraštruktúru s vlastnými aj prenajatými optickými trasami s nasadením najnovších sieťových technológií. Do siete sú pripojené všetky univerzity, pracoviská SAV, viaceré výskumné pracoviská, knižnice, univerzitné nemocnice, vybrané štátne inštitúcie a mestá, a v rámci projektu „SANET do škôl“ aj vyše 500 základných a stredných škôl.

Pokračovanie článku

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici