UCM - Otvorenie akademického roku, inaugurácia rektorky UCM a oslava 25.výročia UCM

Novinky a aktuálne informácie

19. september 2022

UCM - Otvorenie akademického roku, inaugurácia rektorky UCM a oslava 25.výročia UCM

Dňa 19. septembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné akademické podujatie pri príležitosti inaugurácie rektorky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Mgr. Kataríny  Slobodovej Novákovej, PhD., ktorá bude viesť univerzitu počas štvorročného funkčného obdobia v rokoch 2022-2026.

Slávnostné podujatie bolo spojené s oslavou 25. výročia vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a tiež s otvorením akademického roka 2022/23.

Medzi hosťami bolo mnoho významných predstaviteľov z akademickej oblasti - pozvanie prijal prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor  Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach (ČR) prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektorka Vysokej školy manažmentu Dr. h. c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. a rektor Paneurópskej vysokej školy prof. Ing. Dr. H. c. Juraj Stern, PhD. V zastúpení rektorov, ktorí sa nemohli zúčastniť z pracovných dôvodov alebo z dôvodu konania slávností otvorenia. akademického roka na vlastných univerzitách, poslalo 12 rektorov svojich zástupcov, prorektorov a prorektorky. Pozvanie tiež prijal čínsky veľvyslanec H.E. Sun Lijie, prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h. c, predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, Mgr. József Berényi - podpredseda TTSK, viceprimátor mesta Trnava Mgr. Tibor Pekarčík,  ktorý zastupoval  primátora mesta Trnava, JUDr. Petra Bročku, LL.M., predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a mnoho ďalších predstaviteľov spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku.

Pozvanie prijali i bývalí rektori UCM v Trnave prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. a prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Do hľadiska taktiež zasadli členovia Správnej rady UCM, Vedeckej rady UCM, akademických senátov a ďalších grémií univerzity, ako i dekanky a dekani fakúlt spolu so svojimi kolegami – akademickými funkcionármi fakúlt.

Zúčastnili sa JUDr. Juraj Trokan, predseda Správnej rady UCM v Trnave, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty UCM doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied UCM doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., dekan Fakulty zdravotníckych vied UCM Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, a riaditeľ Inštitútu manažmentu UCM doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

Pokračovanie článku

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici