TTSK - Župa zorganizovala prvú konferenciu o občianskej spoločnosti

Novinky a aktuálne informácie

19. september 2022

TTSK - Župa zorganizovala prvú konferenciu o občianskej spoločnosti

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval prvý ročník konferencie o občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji. Na podujatí v názvom Spolu tvoríme kraj sa v piatok 16. septembra 2022 v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín a na Nádvorí v Trnave hovorilo na témy spojené s rozvojom občianskej spoločnosti a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík župy.

Jej cieľom bolo aj diskutovať o podmienkach pôsobenia, úspechoch, príkladoch dobrej praxe či výzvach, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy stretávajú na území Trnavského kraja.

Pred piatimi rokmi sme sa rozhodli pre uplatňovanie nového prístupu k rozvoju župy. Začali sme stavať na princípoch otvoreného vládnutia. Jadrom tohto prístupu je dôvera v potenciál slobodnej iniciatívy obyvateľov kraja a občianskej spoločnosti. Pilotne sme rozbehli podporu rozvoja kraja a komunitného života aj prostredníctvom systému grantov a dotácií. Aktívnym ľuďom a organizáciám takto vytvárame podmienky a umožňujeme pretvárať ich bezprostredné okolie. Autenticky napĺňame participatívne posolstvo nášho motta Spolu tvoríme kraj. V tejto súvislosti sme zorganizovali prvý ročník výročnej konferencie, na ktorej sme diskutovali aj s úspešnými jednotlivcami a organizáciami, ktoré aj s našou finančnou podporou vytvorili jedinečné projekty v celom kraji,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Pokračovanie článku

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici