UCM - Vedecký tím z FPV UCM publikoval článok vo svetovo uznávanej databáze

Novinky a aktuálne informácie

9. november 2022

UCM - Vedecký tím z FPV UCM publikoval článok vo svetovo uznávanej databáze

Ide o veľký úspech, keďže článok vyšiel v časopise Inorganic Chemistry, ktorý je indexovaný v databáze Nature.

Článok s názvom Quantified Quasi-symmetry in Metal Complexes publikoval špičkový vedecký tím z Katedry chémie Fakulty prírodných vied UCM v zložení profesor Roman Boča, profesor Ján Titiš a docent Cyril Rajnák. Príspevok je výrazným počinom v oblasti identifikácie a kvantifikácie kvázi symetrie termov kryštálového poľa.

Pokračovanie článku

Mohlo by vás zaujímať

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (zdroj: MŠVVŠ SR)

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti nájdete → TU.

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022 (zdroj: SRK)

Osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) a odbornými garantmi sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici