Vyjadrenie k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023 (zdroj: SRK)

Novinky a aktuálne informácie

16. december 2022

Vyjadrenie k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023 (zdroj: SRK)

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky („MŠVVaŠ SR“) o zvýšenie úrovne financovania vysokoškolského vzdelávania a vedy, sociálnej podpory študentov vysokých škôl v roku 2023 oproti súčasnému roku. Navýšenie však zatiaľ kryje len potreby valorizácie platov zamestnancov vysokých škôl a čiastočne inflácie.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici