Vyjadrenie k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023 (zdroj: SRK)

Novinky a aktuálne informácie

16. december 2022

Vyjadrenie k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023 (zdroj: SRK)

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky („MŠVVaŠ SR“) o zvýšenie úrovne financovania vysokoškolského vzdelávania a vedy, sociálnej podpory študentov vysokých škôl v roku 2023 oproti súčasnému roku. Navýšenie však zatiaľ kryje len potreby valorizácie platov zamestnancov vysokých škôl a čiastočne inflácie.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (zdroj: MŠVVŠ SR)

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti nájdete → TU.

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici