TRUNI - Vytváranie konzorcií: Neistotu prináša legislatíva a financovanie

Novinky a aktuálne informácie

26. jún 2023

TRUNI - Vytváranie konzorcií: Neistotu prináša legislatíva a financovanie

Integrácia vysokých škôl formou konzorcií je zámer, ktorým sa modifikuje tá časť Plánu obnovy a odolnosti, ktorá hovorila o spájaní vysokých škôl do jedného subjektu (splynutím, resp. zlúčením).
Spájanie, zlučovanie či iná forma užšej spolupráce vysokých škôl na Slovensku naďalej budí záujem médií. Prinášame vám aktuálny pohľad rektora Trnavskej univerzity profesora Reného Bílika na túto tému.

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici