UCM - Univerzita tretieho veku na UCM v Trnave

Novinky a aktuálne informácie

3. júl 2023

UCM - Univerzita tretieho veku na UCM v Trnave

Jedným z efektívnych spôsobov aktívneho vyplnenia voľného času seniorov je práve štúdium na tzv. univerzitách tretieho veku. Ide o jednu z foriem celoživotného vzdelávania a dáva seniorom nový rozmer po odchode z aktívneho pracovného života. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave každoročne organizuje celoživotné záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici