Aktuality

Novinky a aktuálne informácie

14. december 2023

TRUNI - Trnavskú univerzitu dočasne povedie profesor Miloš Lichner

Do čela Trnavskej univerzity sa od 1. januára 2024 postaví profesor Miloš Lichner ako poverený rektor. Doteraz pôsobil ako prorektor pre vonkajšie vzťahy.

S poverením známeho slovenského teológa Miloša Lichnera výkonom funkcie rektora súhlasili akademický senát a správna rada. P...

Čítať viac

8. december 2023

UCM - Pozvánka na prednášku a predstavenie novej publikácie prof. Ivana Kalmara z University of Toronto

Pozývame Vás na prednášku a predstavenie novej publikácie prof. Ivana Kalmara z University of Toronto v Kanade.

Názov prednášky: Is There Racism Against Eastern Europeans?

Čítať viac

8. december 2023

UCM - Neviete sa rozhodnúť, čo študovať na UCM? Dni otvorených dverí vám pomôžu sa zorientovať

Jednotlivé fakulty pripravujú zaujímavý program, prostredníctvom ktorého predstavia svoje študijné programy. V článku prinášame dátumy, kedy sa DOD uskutočnia. 

Čítať viac

7. december 2023

TRUNI - Deň otvorených dverí na Trnavskej univerzite

Deň otvorených dverí na Trnavskej univerzite sa koná 24. januára 2024. Bližšie informácie a program zverejnia jednotlivé fakulty Trnavskej univerzity.

Čítať viac

6. december 2023

STU – Dni otvorených dverí na STU

Dni otvorených dverí na jednotlivých fakultách STU.

Čítať viac

27. november 2023

Mesto Trnava - Trnava zriaďuje nové podporné centrum pre cudzincov v našom meste

Mesto Trnava sa snaží posilniť inkluzívne a multikultúrne spoločenstvo prostredníctvom otvorenia nového centra ConnecTT.
Tento priestor bude slúžiť ako most pre lepšie porozumenie, spoluprácu a rešpekt, zameriavajúc sa na pomoc cudzincom, ktorí sa usadili v Trnave. Centrum Co...

Čítať viac

23. november 2023

UCM - Témou konferencie Educom 2023 bude vzdelávanie

Odborníci budú už 7. decembra diskutovať o aktuálnych trendoch psychosociálnej podpory v edukácii a tiež o príprave na aktívne starnutie v procese inkluzívneho vzdelávania.

Čítať viac

21. november 2023

Krajský pamiatkový úrad Trnava organizuje pravidelný odborný seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Vo štvrtok 14. decembra 2023 organizuje Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava v poradí už 28. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja.

Seminár sa bude konať na trnavskej radnici v zasadačke mestského zastupiteľstva.

Čítať viac

21. november 2023

TTSK - Župa ocenila dvadsiatku výnimočných študentov stredných škôl

Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva vybral a odmenil dvadsať študentov stredných škôl za ich mimoriadny úspech vo vedomostných olympiádach a športových súťažiach. Župné štipendium vo výške 500 eur si študenti prevzali v priestoroch záhr...

Čítať viac

17. november 2023

TTSK - Cenu slobody Antona Srholca získalo 5 významných osobností

Trnavský samosprávny kraj už po piatykrát udelil prestížnu Cenu slobody Antona Srholca. Ocenení za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti boli František Mikloško, František Guldan,...

Čítať viac

Mohlo by vás zaujímať

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici