UCM - Aké sú aktuálne trendy v zdravotníckych vedách? Všetky novinky sa dozviete počas letnej školy

Novinky a aktuálne informácie

10. júl 2023

UCM - Aké sú aktuálne trendy v zdravotníckych vedách? Všetky novinky sa dozviete počas letnej školy

Fakulta zdravotníckych vied UCM v Trnave usporiada podujatie UCM Summer School, nabité užitočnými témami, sa uskutoční od 9. do 20. októbra 2023. Prvá časť podujatia sa bude konať prezenčne, druhá virtuálne.
Uzávierka prihlášok je 15.9.2023. Registrácia v linku https://forms.gle/QA94wSEVqM3mJfJc7

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici