„Jedinečné spojenie univerzít v Trnave a trnavského regiónu.“

Aktuality

13. jún 2024

UCM - Na UCM sa zlepšuje povedomie o právach na rovnosť podmienok a príležitostí

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 5. – 19. februára 2024 realizovala už druhý prieskum o rovnosti podmienok a príležitostí na univerzite.

Dotazník bol distribuovaný formou e-mailu s 21 otázkami a vyplnilo ho celkovo 990 osôb, z toho 768 (14 %)  študentov/...

Čítať viac

10. jún 2024

UCM - Spoločné stretnutie českého a slovenského rektorstva otvorilo dôležité témy vysokého školstva

V dňoch 6.6. – 7.6.2024 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo spoločné rokovanie Českej konferencie rektorov (ČKR) a Slovenskej rektorskej konferencie (SRK).

Okrem predstaviteľov Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie sa s...

Čítať viac

6. jún 2024

TRUNI - Vyhlásenie štvrtej opakovanej voľby na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave a Zásad voľby kandidáta na funkciu rekt...

Čítať viac

4. jún 2024

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Čítať viac

3. jún 2024

TTSK - Župa spustila registráciu na očkovanie proti vírusu HPV

Trnavský samosprávny kraj pripravuje v poradí piaty špeciálny deň očkovania proti rakovinotvornému vírusu HPV. Župa v tejto súvislosti spustila online registračný formulár, ktorý slúži na prihlásenie záujemcov o očkovanie a je sprístupnený do štvrtka 6. júna 2024 do polnoci.

Čítať viac

30. máj 2024

TRUNI - Zverejnenie výsledkov z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2024-2028

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods. 1 Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora zverejňuje výsledky z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na ob...

Čítať viac

30. máj 2024

TTSK - Letecké spojenie Tel Aviv - Piešťany vstúpilo do druhej sezóny, prvý let využili aj zástupcovia cestovných...

Na prvý let novej sezóny smerujúci do Piešťan nastúpilo v stredu 22. apríla na Letisku Bena Guriona vyše 90 cestujúcich. Boli medzi nimi aj touroperátori a zástupcovia cestovných kancelárií, pre ktorých pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj poznáva...

Čítať viac

17. máj 2024

TTSK - Župa zlepšuje sociálnu starostlivosť v kraji aj vďaka SMART technológiám

Trnavský samosprávny kraj schválil minulý rok prvú SMART stratégiu rozvoja kraja, ktorej cieľom je zvýšiť kvalitu života v kraji aplikáciou SMART princípov a podporiť digitalizáciu a inovatívne riešenia v kraji. V rámci projektu bola tiež vytvorená Koncepcia rozvoja sociál...

Čítať viac

16. máj 2024

Mesto Trnava - Zariadenie pre seniorov v Trnave organizuje konferenciu na tému aktívneho starnutia

Zariadenie pre seniorov v Trnave a Občianske združenie Lúč šťastia spolu s Mestom Trnava vás pozývajú na 1. ročník Konferencie aktívneho starnutia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 30. mája 2024 od 9.00 h na trnavskej radnici na Hlavnej 1. Náplňou konferencie budú odborné prednášk...

Čítať viac

3. máj 2024

Mesto Trnava - Vytvorte s kolegami tím a zaregistrujte sa do aktuálneho ročníka súťaže Do práce na bicykli 2024

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, a tiež skupinám študentov, ktorí sa zaregistrujú do súťaže v termíne od 1. apríla do 7. júna 2024, a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2024 dochádzať do práce alebo do školy na bicykli.

Čítať viac

O projekte "Univerzitný klaster"

Univerzitný klaster Trnava (UKT)

vznikol na podporu intenzívnejšej spolupráce trnavských univerzít so sídlom v meste Trnava a samosprávy s cieľom rozvíjať a napredovať v kvalite vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej oblasti, materiálno-technického zabezpečenia, priestorového vybavenia, personálneho zabezpečenia a pod a celkového rozvoja a podpory vzdelanostnej úrovne regiónu.

Videá

Diskusia k otvoreniu Kreatívneho centra Skladová

Počas otváracieho dňa Kreatívneho centra Skladová sa konala zaujímavá diskusia rektorov, ktorí rovnako ako UCM zriadili na svojich inštitúciách kreatívne centrá a plánujú užšie spolupracovať.

UCM NIGHT RUN 2023

Tradičný UCM Night Run sa v tomto roku opäť vrátil do Trnavy.

Konzorcium TRUNI s UCM

Trnavská univerzita spolu s UCM by sa mohli stať členmi konzorcia. Spoluprácou by chceli predovšetkým zjednodušiť život študentov. Do budúcnosti nevylučujú ani spojenie univerzít.

Mám Trnavu rád s Katarínou Slobodovou Novákovou

Katarína Slobodová Nováková je vedkyňa, pedagogička, etnologička a zároveň novo menovaná rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici