„Jedinečné spojenie univerzít v Trnave a trnavského regiónu.“

Aktuality

22. marec 2023

TTSK - Návrh prvej SMART stratégie rozvoja kraja bol verejne prerokovaný, jeho realizácia zlepší verejné služby

Na Úrade Trnavského samosprávneho kraja sa vo štvrtok 16. marca 2023 uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja pre roky 2023 až 2030. Dokument, ktorý dopĺňa nedávno verejne prerokovaný Program hospodárskeho rozvoja...

Čítať viac

17. marec 2023

Mesto Trnava - Trnava sa tradične pridáva k Hodine Zeme a na hodinu vypne osvetlenie v centre mesta

Mesto Trnava aj tento rok na hodinu zhasne svoje svetlá. Samospráva sa týmto symbolickým gestom pridáva k celosvetovej podpore našej planéty známej ako Hodina Zeme. Táto kampaň je od svojich začiatkov v roku 2007 známa momentom Je najväčšou kampaňou Svetového fondu na ochranu prírod...

Čítať viac

15. marec 2023

STU - STU udelila titul „Doctor honoris causa“ dvom laureátom Nobelovej ceny za chémiu

Na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola v stredu 15. marca 2023 unikátna udalosť. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU univerzita udelila titul „Doctor honoris causa“ dvom laureátom Nobelovej ceny za chémiu - profesorom Bernardovi L. Feringovi z Univerz...

Čítať viac

14. marec 2023

UCM - Univerzita sa môže pochváliť laboratóriom, aké na Slovensku nemá nikto!

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v priestoroch Fakulty masmediálnej komunikácie vzniklo prvé špecializované stredisko pre elektronické športy. Slúžiť bude pre vedecko-výskuné úlohy s tematikou streamingu a e-športu, rovnako bude slúžiť ako trenažér e-športových tím...

Čítať viac

6. marec 2023

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu p...

Čítať viac

6. marec 2023

Mesto Trnava - Plánujte mesto spolu s nami – hlasujte o investíciách do verejného priestoru

Pilotný ročník participatívneho procesu, ktorý nahradil Participatívny rozpočet pre Trnavu, otvára dvere aj smelým nápadom občanov na veľké investičné akcie. Od 6. do 31. marca 2023 bude na webstránke planujmesto.trnava.sk spustené hlasovanie za projekty, ktoré by sa podľa náz...

Čítať viac

2. marec 2023

TTSK - Župa pozýva na medzinárodnú konferenciu o duševnom zdraví

Trnavský samosprávny kraj, občianske združenie Navzájom lepší a Domov sociálnych služieb v Zavare pripravil 1. ročník medzinárodnej konferencie „Cestou k stálosti“.  Podujatie je ďalším rozšírením úspešného prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie „5P“ zamerané...

Čítať viac

13. február 2023

TTSK - Kraj sa naplno púšťa do čerpania nových eurofondov. Podá prvú žiadosť a chce získať príspevok aj na vypracovanie...

Jednou z tém februárového zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja budú nové eurofondy. Poslanci budú rozhodovať o schválení prvej žiadosti župy na získanie nenávratného finančného príspevku v rámci programového obdobia rokov 2021 až 2027. Župa sa plánuje uchá...

Čítať viac

9. február 2023

Mesto Trnava - Trnava organizuje urbanistickú súťaž, ktorá určí pravidlá rozvoja novej mestskej štvrte

Mesto Trnava pripravuje medzinárodnú urbanistickú súťaž, ktorá má definovať ďalší vývoj rozsiahleho územia od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat. V jeho juhozápadnom rohu v súčasnosti vzniká nová časť Prúdy a aj zvyšok územia je v územnom pláne už desaťročia dlh...

Čítať viac

8. február 2023

UCM - UCM dnes ponúka študijné programy podľa najnovších kvalitatívnych štandardov, pričom niektoré zo stanovených...

V posledných rokoch sa na všetkých vysokých školách na Slovensku často skloňovalo slovo „kvalita“. Ide o pojem, o ktorom sa určite ešte hovoriť bude a súvisí s ním najmä proces, ktorý by mal priniesť vysokým školám novú stratégiu, koncepčnosť a najmä posun v oblasti vzdelávani...

Čítať viac

O projekte "Univerzitný klaster"

Univerzitný klaster Trnava (UKT)

vznikol na podporu intenzívnejšej spolupráce trnavských univerzít so sídlom v meste Trnava a samosprávy s cieľom rozvíjať a napredovať v kvalite vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej oblasti, materiálno-technického zabezpečenia, priestorového vybavenia, personálneho zabezpečenia a pod a celkového rozvoja a podpory vzdelanostnej úrovne regiónu.

Videá

Mám Trnavu rád s Katarínou Slobodovou Novákovou

2. 10. 2022

Otvorenie akademického roka 2022/23 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

30. 09. 2022

Trnavská univerzita zverejnila videodokument o svojej 30-ročnej histórii

29. 9. 2022

Mám Trnavu rád s Katarínou Stachovou

27. 3. 2022

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici