„Jedinečné spojenie univerzít v Trnave a trnavského regiónu.“

Aktuality

21. august 2023

TRUNI - Akademický senát poveril R. Bílika výkonom funkcie rektora, najviac do 31. decembra 2023

Výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave je poverený prof. PaedDr. René Bílik, CSc. v termíne od 22. augusta 2023.
Poverenie platí do 31. decembra 2023. V tomto čase je osoba poverená výkonom funkcie rektora oprávnená vykonávať právomoci rektora v zmysle zákona č. 131/2...

Čítať viac

18. august 2023

TTSK - Župa rozširuje informovanosť obyvateľov o audio formu prostredníctvom neurálneho hlasu

Trnavský samosprávny kraj začal pri informovaní obyvateľov o aktualitách z diania na svojom území používať technológiu hlasovej syntézy. To znamená, že návštevníci webovej stránky http://www.trnava-vuc.sk si môžu v časti Aktuality vypočuť informácie prostredníctvom tzv. neu...

Čítať viac

2. august 2023

UCM - Chemik z UCM sa podieľal na skúmaní mimozemských objektov padnutých na planétu Zem pomocou urýchľovača častíc

Doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD. je magnetochemik, koordinačný a anorganický chemik, vysokoškolský pedagóg, školiteľ a spoluautor významných vedeckých publikácii. Je nositeľom ocenenia Mladý vedec roka 2019 Slovenskej republiky a Ceny rektora Univerzity sv. Cyrila a Met...

Čítať viac

30. júl 2023

TRUNI - Biblista Ján Ďurica, SJ, oslavuje životné jubileum 80 rokov

Kňaz, jezuita a vysokoškolský pedagóg Ján Ďurica  publikoval 7 vedeckých a odborných monografií,  4 vysokoškolské učebnice, 6 učebných textov, 25 vedeckých a odborných štúdií, redakčných a zostavovateľských prác bolo za tie roky 17 a vyše 75 rôznych formačne zameraných člán...

Čítať viac

28. júl 2023

TTSK Registrácia na krajský hackathon je spustená. Hlavnou témou je podpora a rozvoj dobrovoľníctva v Trnavskom kraji

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou inovačnou a rozvojovou agentúrou (KIRA) a Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja pripravuje už tretí ročník úspešného 24-hodinového hackathonu s názvom Kiraton. Vytvorí sa tak už po tretíkrát príležitosť pre talentovanýc...

Čítať viac

10. júl 2023

UCM - Aké sú aktuálne trendy v zdravotníckych vedách? Všetky novinky sa dozviete počas letnej školy

Fakulta zdravotníckych vied UCM v Trnave usporiada podujatie UCM Summer School, nabité užitočnými témami, sa uskutoční od 9. do 20. októbra 2023. Prvá časť podujatia sa bude konať prezenčne, druhá virtuálne.
Uzávierka prihlášok je 15.9.2023. Registrácia v linku https://forms...

Čítať viac

7. júl 2023

TTSK - Župa prerozdelila 600-tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

Trnavský samosprávny kraj vyhodnotil vyhlásenú výzvu a zverejnil zoznam úspešných projektov, ktoré získajú financie z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Oprávnenými žiadateľmi boli mestá, obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispejú k propagácií kraja, a majú...

Čítať viac

6. júl 2023

TRUNI - Letná škola antickej mytológie

Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty  Trnavskej univerzity v Trnave organizuje v dňoch 21.8.- 25.8.2023 Letnú školu antickej mytológie.

Čítať viac

3. júl 2023

UCM - Univerzita tretieho veku na UCM v Trnave

Jedným z efektívnych spôsobov aktívneho vyplnenia voľného času seniorov je práve štúdium na tzv. univerzitách tretieho veku. Ide o jednu z foriem celoživotného vzdelávania a dáva seniorom nový rozmer po odchode z aktívneho pracovného života. Fakulta sociálnych vied UCM v Trn...

Čítať viac

28. jún 2023

Mesto Trnava - Festival Učiaca sa Trnava priniesol do mesta radosť z učenia

Už po tretí krát sa v Trnave uskutočnil ďalší ročník festivalu Učiaca sa Trnava, aj za účasti trnavských vysokoškolských inštitúcií.
Tematický okruh venujúci sa prírode ponúkol nielen vedecké pokusy z dielne FPV UCM v Trnave, ale aj ukážku znečistenia vodných tokov, ktorú si pre žia...

Čítať viac

O projekte "Univerzitný klaster"

Univerzitný klaster Trnava (UKT)

vznikol na podporu intenzívnejšej spolupráce trnavských univerzít so sídlom v meste Trnava a samosprávy s cieľom rozvíjať a napredovať v kvalite vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej oblasti, materiálno-technického zabezpečenia, priestorového vybavenia, personálneho zabezpečenia a pod a celkového rozvoja a podpory vzdelanostnej úrovne regiónu.

Videá

UCM NIGHT RUN 2023
Konzorcium TRUNI s UCM

Trnavská univerzita spolu s UCM by sa mohli stať členmi konzorcia. Spoluprácou by chceli predovšetkým zjednodušiť život študentov. Do budúcnosti nevylučujú ani spojenie univerzít.

Mám Trnavu rád s Katarínou Slobodovou Novákovou

2. 10. 2022

Otvorenie akademického roka 2022/23 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

30. 09. 2022

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici