„Jedinečné spojenie univerzít v Trnave a trnavského regiónu.“

Aktuality

9. júl 2024

UCM/TRUNI – Spoločný projekt UCM a TRUNI - viac ako tridsať detí si vyskúšalo, aké je to študovať na univerzite

Univerzita sv. Cyrila  a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci s občianskym združením LIFESTARTER organizovali 1. ročník Spoločnej Detskej univerzity.

Cieľom projektu bolo priblížiť akademické prostredie, ale predovšetkým prebudiť u detí záujem o štú...

Čítať viac

28. jún 2024

TRUNI - Európska komisia schválila financovanie konzorcia KreativEU. Posilňujeme ďalšiu medzinárodnú spoluprácu

Európska komisia oznámila výsledky výzvy programu ERASMUS+ na rok 2024 týkajúcej sa iniciatívy "Európske univerzity", ktorá poskytuje podporu alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Tieto aliancie univerzít spájajú novú generáciu Európanov, ktorí sú schopní št...

Čítať viac

13. jún 2024

UCM - Na UCM sa zlepšuje povedomie o právach na rovnosť podmienok a príležitostí

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 5. – 19. februára 2024 realizovala už druhý prieskum o rovnosti podmienok a príležitostí na univerzite.

Dotazník bol distribuovaný formou e-mailu s 21 otázkami a vyplnilo ho celkovo 990 osôb, z toho 768 (14 %)  študentov/...

Čítať viac

12. jún 2024

TTSK - Trnavská župa otvorila Centrum popularizácie fyziky

Trnavský samosprávny kraj predstavil priestory nového Centra popularizácie fyziky TTSK, ktorého cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodné vedy a posilniť ich vzťah k fyzike a energetike. Oficiálne otvorenie centra sa uskutočnilo 7. júna 2024 v priestoroch Strednej odborn...

Čítať viac

10. jún 2024

UCM - Spoločné stretnutie českého a slovenského rektorstva otvorilo dôležité témy vysokého školstva

V dňoch 6.6. – 7.6.2024 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo spoločné rokovanie Českej konferencie rektorov (ČKR) a Slovenskej rektorskej konferencie (SRK).

Okrem predstaviteľov Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie sa s...

Čítať viac

6. jún 2024

TRUNI - Vyhlásenie štvrtej opakovanej voľby na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave a Zásad voľby kandidáta na funkciu rekt...

Čítať viac

4. jún 2024

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Čítať viac

3. jún 2024

TTSK - Župa spustila registráciu na očkovanie proti vírusu HPV

Trnavský samosprávny kraj pripravuje v poradí piaty špeciálny deň očkovania proti rakovinotvornému vírusu HPV. Župa v tejto súvislosti spustila online registračný formulár, ktorý slúži na prihlásenie záujemcov o očkovanie a je sprístupnený do štvrtka 6. júna 2024 do polnoci.

Čítať viac

30. máj 2024

TRUNI - Zverejnenie výsledkov z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2024-2028

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods. 1 Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora zverejňuje výsledky z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na ob...

Čítať viac

30. máj 2024

TTSK - Letecké spojenie Tel Aviv - Piešťany vstúpilo do druhej sezóny, prvý let využili aj zástupcovia cestovných...

Na prvý let novej sezóny smerujúci do Piešťan nastúpilo v stredu 22. apríla na Letisku Bena Guriona vyše 90 cestujúcich. Boli medzi nimi aj touroperátori a zástupcovia cestovných kancelárií, pre ktorých pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj poznáva...

Čítať viac

O projekte "Univerzitný klaster"

Univerzitný klaster Trnava (UKT)

vznikol na podporu intenzívnejšej spolupráce trnavských univerzít so sídlom v meste Trnava a samosprávy s cieľom rozvíjať a napredovať v kvalite vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej oblasti, materiálno-technického zabezpečenia, priestorového vybavenia, personálneho zabezpečenia a pod a celkového rozvoja a podpory vzdelanostnej úrovne regiónu.

Videá

Viac ako tridsať detí absolvovalo Detskú univerzitu. Vyskúšali si, aké je to študovať na UCM a TRUNI

Cieľom projektu bolo priblížiť akademické prostredie, ale predovšetkým prebudiť u detí záujem o štúdium, poznávanie a vytvoriť im nové zážitky.

Diskusia k otvoreniu Kreatívneho centra Skladová

Počas otváracieho dňa Kreatívneho centra Skladová sa konala zaujímavá diskusia rektorov, ktorí rovnako ako UCM zriadili na svojich inštitúciách kreatívne centrá a plánujú užšie spolupracovať.

UCM NIGHT RUN 2023

Tradičný UCM Night Run sa v tomto roku opäť vrátil do Trnavy.

Konzorcium TRUNI s UCM

Trnavská univerzita spolu s UCM by sa mohli stať členmi konzorcia. Spoluprácou by chceli predovšetkým zjednodušiť život študentov. Do budúcnosti nevylučujú ani spojenie univerzít.

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici