„Jedinečné spojenie univerzít v Trnave a trnavského regiónu.“

Aktuality

25. január 2024

TTSK - J. Viskupič: Rok 2024 bude o modernizáciách, napĺňaní vízií a o kvalitných službách

Novoročný príhovor predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča.

Čítať viac

23. január 2024

Mesto Trnava - Mesto Trnava na čele v oblasti energetickej samostatnosti

Mesto Trnava patrí na Slovensku k lídrom v oblasti energetickej udržateľnosti so snahou využiť prechod k bezemisným riešeniam a prispieť tak k spoločnému cieľu Parížskej dohody o zmene klímy. Deväť základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta výrazným s...

Čítať viac

23. január 2024

UCM - Absolventka fyzioterapie Aneta Hartlová pre SME: Cviky na pomoc s boľavou chrbticou neexistujú. Môžete si nimi...

Rozhovor v denníku SME s absolventkou magisterského štúdia v odbore fyzioterapia na Fakulte zdravotníckych vied UCM v Trnave, ktorá sa zameriava na problémy s chrbticou a gynekologickú fyzioterapiu.

Čítať viac

16. január 2024

TRUNI - Adriana Krupová členkou Quality Assurance Fit for the Future

Pracovnú skupinu Quality Assurance Fit for the Future (QA-FIT focus group) zriadila Európska asociácia univerzít so sídlom v Bruseli (European University Association, EUA). QA FIT focus group má 15 členov reprezentujúcich 15 členských štátov Európskej únie. Úlohou tejto pracov...

Čítať viac

16. január 2024

Mesto Trnava - Podporné centrum ConnecTT je otvorené pre cudzincov žijúcich v Trnave

Mesto Trnava otvorilo v decembri minulého roka centrum ConnecTT na Františkánskej 3, ktoré je určené pre cudzincov žijúcich v našom meste. Trnavská samospráva chce prostredníctvom neho posilniť inkluzívne a multikultúrne spoločenstvo a pomáhať lepšej integrácií ľudí z iných kra...

Čítať viac

9. január 2024

TTSK - SK8 spúšťa prihlasovanie nominácií do 1. ročníka ocenenia Cena regiónov

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci so samosprávnymi krajmi vyhlasuje 1. ročník ocenenia CENA REGIÓNOV. Cieľom je verejne poďakovať aktívnym obyvateľom a oceniť jednotlivcov, ktorí v roku 2023 výrazne prispeli k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov na...

Čítať viac

4. január 2024

UCM - Študent informatiky Peter Hafner vyvinul klavírny pedál pre ľudí s postihnutím končatín

Študent Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyvinul klavírny pedál pre ľudí s postihnutím končatín. Okrem toho má v obchode s aplikáciami ďalšie úspešné produkty. Ako prichádza k nápadom, čo ho na vývoji najviac baví a ako hodnotí z pozície piataka štúdium aplikovanej informatiky,...

Čítať viac

27. december 2023

Mesto Trnava – Námestie SNP v Trnave: Oživenie histórie a bezpečná oáza v meste

Trnava, historické mesto so svojou bohatou minulosťou, sa môže pýšiť ďalším impozantným krokom smerom k zachovaniu svojej kultúrnej identity. Rekonštrukcia Námestia SNP, ktorá sa začala v polovici januára, je nielen o návrate do 20. storočia, ale aj o vytvorení moderného priesto...

Čítať viac

22. december 2023

UCM - V Trnave vzniká ples, ktorý organizujú všetky tri univerzity. Srdečne vás naň pozývame.

Spoločný ples Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavskej univerzity a Materiálovotechnologickej fakulty STU sa uskutoční 27. januára 2023 o 19.00 hod. v hoteli Holiday Inn.

Čítať viac

16. december 2023

TTSK - Kreatívne centrum Trnava je oficiálne otvorené. Dnes prvýkrát privítalo vo svojich priestoroch verejnosť

Trnavský samosprávny kraj úspešne dokončil komplexnú rekonštrukciu pamiatkovo chránenej budovy na Hlavnej 17 v Trnave, a zmodernizované priestory premiérovo predstavil verejnosti. Kreatívne centrum Trnava vytvára priestor a podmienky pre rozvoj podnikateľských zručností...

Čítať viac

O projekte "Univerzitný klaster"

Univerzitný klaster Trnava (UKT)

vznikol na podporu intenzívnejšej spolupráce trnavských univerzít so sídlom v meste Trnava a samosprávy s cieľom rozvíjať a napredovať v kvalite vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej oblasti, materiálno-technického zabezpečenia, priestorového vybavenia, personálneho zabezpečenia a pod a celkového rozvoja a podpory vzdelanostnej úrovne regiónu.

Videá

UCM NIGHT RUN 2023
Konzorcium TRUNI s UCM

Trnavská univerzita spolu s UCM by sa mohli stať členmi konzorcia. Spoluprácou by chceli predovšetkým zjednodušiť život študentov. Do budúcnosti nevylučujú ani spojenie univerzít.

Mám Trnavu rád s Katarínou Slobodovou Novákovou

2. 10. 2022

Otvorenie akademického roka 2022/23 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

30. 09. 2022

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici